บริษัท เวิลด์ แทร็คเตอร์ จำกัด ก่อตั้งในปี 1984 เรามีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอะไหล่เครื่องจักรกลหนัก ที่ผ่านมาบริษัทของเรานั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวไปตามสภาพเศรษฐกิจ, ความยืนหยัดต่อสู้อย่างแข็งแกร่งและสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี1996  บริษัทได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น            บริษัท เวิลด์ แทร็คเตอร์ (1996) จำกัด    เรามีการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีการเจริญเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและการเพิ่มมาตรฐานในระบบการทำงาน และมีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกัน

            ปัจจุบันเราคือตัวแทนจำหน่ายรถขุด DOOSAN แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย  และยังคงเป็นผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้าอะไหล่เครื่องจักรกลหนัก และอะไหล่ไฮดรอลิคที่ผ่านการยอมรับคุณภาพมาตรฐานระดับโลกจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าให้ได้มากที่สุด  

              WT96 ยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจของเรา โดยสร้างความเชื่อมั่นและการให้ความสำคัญแก่ลูกค้าซึ่งได้รับการมอบหมายงานจากผู้บริหารที่มีความกล้าได้กล้าเสียในการลงทุนและฝ่ายสนับสนุนที่มีประสบการณ์และความมุ่งมั่นส่งผลทำให้บริษัทของเรามีการเจริญเติบโตอย่าง    น่าพึงพอใจในมุมมองของลูกค้าบริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญในการบริหาร, มีทรัพยากรด้าน   การเงิน,มีสินค้าที่มีคุณภาพ,มีการบริการที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะแข่งขันในตลาด  ถึงแม้ความ สำเร็จของธุรกิจจะเป็นที่น่าพึงพอใจแต่ก็ไม่ได้เป็นการรับประกันการเป็นผู้นำทางการตลาด ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ใหม่ๆขึ้นมาเสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ  ระดมความคิด ริเริ่มใหม่ๆ   และสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในอนาคต

 วิสัยทัศน์

                เราเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมและเป็นบริษัทชั้นนำที่เป็นแบบอย่างเพื่อสร้างโอกาสสำหรับความก้าวหน้า การบริการที่มีมาตรฐานความเป็นเลิศและความเป็นมืออาชีพเพื่อเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำทางการตลาดอะไหล่เครื่องจักรกลหนัก,  ธุรกิจเครื่องจักรกลหนัก “Doosan”  และเป็นศูนย์ซ่อมครบวงจรที่ดีที่สุดในประเทศไทย

 ภารกิจของเรา

                สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งสามารถทำให้เราเติบโตอย่างแข็งแกร่ง  เสริมสร้างความสามัคคีและพัฒนารากฐานของเราโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร เพื่อตอบแทนลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์อย่างมืออาชีพและด้วยเกียรติ  ผ่านการอุทิศตนต่อเป้าหมายและคำมั่นสัญญาในการบริการอย่างดีเยี่ยม  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเรา

ด้านชิ้นส่วนอะไหล่

-เป็นผู้นำทางด้านต้นทุน 

-ส่งมอบอะไหล่ที่เป็นมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตผ่านช่องทางของผู้จัดจำหน่ายในนานาประเทศ

ด้านเครื่องจักรกลหนัก

-ให้คำปรึกษาด้านสภาพเครื่องจักรเป็นอย่างดี
-ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
-เป็นผู้นำทางด้านต้นทุน

ด้านการบริการ

-ส่งมอบสินค้ามาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ดีที่สุด
-ส่งมอบการบริการลูกค้าที่ดีที่สุด
-มีระยะเวลาในการซ่อมแซมและส่งมอบที่ดีที่สุด
-เป็นผู้นำทางด้านต้นทุน
-เป็นผู้จัดจำหน่ายผ่านนานาประเทศเป้าหมาย

      ด้วยความสามารถและการคาดการณ์ของผู้นำด้วยความรอบคอบและความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน วันนี้ WT96 ของเราได้มีบทบาททัดเทียมบริษัทเครื่องจักรกลหนักในประเทศ แรงขับเคลื่อนของเราที่เรามีจะนำไปสู่ความเป็นเลิศ   ความรู้ที่เรามี, การพัฒนาตนเอง และ คุณภาพทางด้านการบริการจะมีผลต่อภาพลักษณ์และกระบวนการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตของบริษัท ประกอบกับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้WT96 ของเรามีคุณสมบัติที่ครบถ้วนสำหรับการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

 

พันธกิจ

      WT96 เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม นโยบายของเรามีความเป็นมืออาชีพเพื่อให้แน่ใจว่ามีสินค้า และการบริการที่ดีกว่าเสมอ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า โดยฝ่ายการตลาดและฝ่ายบุคคลของเราได้รับการส่งเสริมและการฝึกฝนเพื่อให้มีความคิดริเริ่มอยู่เสมอ และเรายังให้ความสำคัญแก่ธุรกิจคู่ค้าของเราสำหรับการมีส่วนร่วมกับความสำเร็จของเราด้วย  “คุณภาพเปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อนในการทำธุรกิจของเรา” ซึ่งเรามุ่งมั่นในทุกการกระทำของเรา     WT96 ประสบความสำเร็จในการสร้างบุคลากรจำนวนมากที่มีความสามารถและมีระเบียบวินัย  ซึ่งทำให้เขาให้ความสำคัญแก่งานของเขาตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บริษัทคู่ค้าทั่วโลก

      มากกว่า30ปี ที่บริษัท WT96 ได้ก่อตั้งขึ้น   เราได้สร้างเกียรติประวัติที่ดีไว้มากมายและได้มีส่วนร่วมกับบริษัทอะไหล่เครื่องจักรกลที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง CATERPILLAR, KOMATSU, KOBELCO,DOOSAN และอื่นๆ ความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทเหล่านี้ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและความเคารพซึ่งทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นผ่านกาลเวลา  การที่จะอยู่ในตลาดเสรีที่มีการแข่งขันสูง  WT96 จะเป็นผู้เสาะแสวงหาเทคโนโลยีและสายการผลิตที่เหมาะสำหรับการดำเนินธุรกิจระยะยาว

 

อนาคตของเรา

      ในอนาคตนั้นไม่มีข้อจำกัดของแนวความคิดทางด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์, ซึ่งบริษัทของเราเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วภายในอนาคตเสมอ ถึงแม้ว่าโลกของเราจะเล็กลงเนื่องจากโลกาภิวัฒน์ ซึ่งทำให้การแข่งขันสูงขึ้น  แต่WT96 ของเรามีการวางรากฐาน

ที่มั่นคงเพื่อการเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จในอนาคต เช่น การพัฒนาระบบงานด้วย

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001  และการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานในระดับสากล

ยอมรับอย่างต่อเนื่อง 

 

ความมุ่งมั่นของเรา

      ด้วยแรงบันดาลใจและการสนับสนุนจากความสำเร็จที่ผ่านมา เรามองไปไกลมากกว่าขอบเขตของวันนี้ และเรามั่นใจว่าเรามีทรัพยากรที่ดี, ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค และความคิดทีก้าวหน้าที่จะสามารถเผชิญปัญหาและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต