เกี่ยวกับเรา

     บริษัท เวิลด์ แทร็คเตอร์ จำกัด ก่อตั้งในปี 1984 เรามีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอะไหล่เครื่องจักรกลหนัก ที่ผ่านมาบริษัทของเรานั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวไปตามสภาพเศรษฐกิจ, ความยืนหยัดต่อสู้อย่างแข็งแกร่งและสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1996 บริษัทได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท เวิลด์ แทร็คเตอร์ (1996) จำกัด เรามีการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีการเจริญเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและการเพิ่มมาตรฐานในระบบการทำงาน และมีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกัน


     ปัจจุบันเราคือตัวแทนจำหน่ายรถขุด Develon แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และยังคงเป็นผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้าอะไหล่เครื่องจักรกลหนัก และอะไหล่ไฮดรอลิคที่ผ่านการยอมรับคุณภาพมาตรฐานระดับโลกจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าให้ได้มากที่สุด   WT96 ยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจของเรา โดยสร้างความเชื่อมั่นและการให้ความสำคัญแก่ลูกค้าซึ่งได้รับการมอบหมายงานจากผู้บริหารที่มีความกล้าได้กล้าเสียในการลงทุนและฝ่ายสนับสนุนที่มีประสบการณ์และความมุ่งมั่นส่งผลทำให้บริษัทของเรามีการเจริญเติบโตอย่าง น่าพึงพอใจในมุมมองของลูกค้าบริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญในการบริหาร, มีทรัพยากรด้านการเงิน,  มีสินค้าที่มีคุณภาพ, มีการบริการที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะแข่งขันในตลาด ถึงแม้ความ สำเร็จของธุรกิจจะเป็นที่น่าพึงพอใจแต่ก็ไม่ได้เป็นการรับประกันการเป็นผู้นำทางการตลาด ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ใหม่ๆขึ้นมาเสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ระดมความคิด ริเริ่มใหม่ๆ และสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในอนาคต

วิสัยทัศน์

   เราเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมและเป็นบริษัทชั้นนำที่เป็นแบบอย่างเพื่อสร้างโอกาสสำหรับความก้าวหน้า การบริการที่มีมาตรฐานความเป็นเลิศและความเป็นมืออาชีพเพื่อเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำทางการตลาดอะไหล่เครื่องจักรกลหนัก, ธุรกิจเครื่องจักรกลหนัก Develon และเป็นศูนย์ซ่อมครบวงจรที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ภารกิจของเรา

   สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งสามารถทำให้เราเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เสริมสร้างความสามัคคีและพัฒนารากฐานของเราโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร เพื่อตอบแทนลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์อย่างมืออาชีพและด้วยเกียรติ ผ่านการอุทิศตนต่อเป้าหมายและคำมั่นสัญญาในการบริการอย่างดีเยี่ยม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเรา


ด้านชิ้นส่วนอะไหล่


-เป็นผู้นำทางด้านต้นทุน

-ส่งมอบอะไหล่ที่เป็นมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตผ่านช่องทางของผู้จัดจำหน่ายในนานาประเทศ


ด้านเครื่องจักรกลหนัก


-ให้คำปรึกษาด้านสภาพเครื่องจักรเป็นอย่างดี

-ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

-เป็นผู้นำทางด้านต้นทุน


ด้านการบริการ


-ส่งมอบสินค้ามาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ดีที่สุด

-ส่งมอบการบริการลูกค้าที่ดีที่สุด

-มีระยะเวลาในการซ่อมแซมและส่งมอบที่ดีที่สุด

-เป็นผู้นำทางด้านต้นทุน

-เป็นผู้จัดจำหน่ายผ่านนานาประเทศ

เป้าหมาย

   ด้วยความสามารถและการคาดการณ์ของผู้นำด้วยความรอบคอบและความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน วันนี้ WT96 ของเราได้มีบทบาททัดเทียมบริษัทเครื่องจักรกลหนักในประเทศ แรงขับเคลื่อนของเราที่เรามีจะนำไปสู่ความเป็นเลิศ ความรู้ที่เรามี, การพัฒนาตนเอง และ คุณภาพทางด้านการบริการจะมีผลต่อภาพลักษณ์และกระบวนการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตของบริษัท ประกอบกับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้WT96 ของเรามีคุณสมบัติที่ครบถ้วนสำหรับการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

พันธกิจ

   WT96 เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม นโยบายของเรามีความเป็นมืออาชีพเพื่อให้แน่ใจว่ามีสินค้า และการบริการที่ดีกว่าเสมอ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า โดยฝ่ายการตลาดและฝ่ายบุคคลของเราได้รับการส่งเสริมและการฝึกฝนเพื่อให้มีความคิดริเริ่มอยู่เสมอ และเรายังให้ความสำคัญแก่ธุรกิจคู่ค้าของเราสำหรับการมีส่วนร่วมกับความสำเร็จของเราด้วย คุณภาพเปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อนในการทำธุรกิจของเรา ซึ่งเรามุ่งมั่นในทุกการกระทำของเรา WT96 ประสบความสำเร็จในการสร้างบุคลากรจำนวนมากที่มีความสามารถและมีระเบียบวินัย ซึ่งทำให้เขาให้ความสำคัญแก่งานของเขาตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทคู่ค้าทั่วโลก

   มากกว่า30 ปี ที่บริษัท WT96 ได้ก่อตั้งขึ้น เราได้สร้างเกียรติประวัติที่ดีไว้มากมายและได้มีส่วนร่วมกับบริษัทอะไหล่เครื่องจักรกลที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง CATERPILLAR, KOMATSU, KOBELCO, DEVELON และอื่นๆ ความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทเหล่านี้ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและความเคารพซึ่งทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นผ่านกาลเวลา การที่จะอยู่ในตลาดเสรีที่มีการแข่งขันสูง WT96 จะเป็นผู้เสาะแสวงหาเทคโนโลยีและสายการผลิตที่เหมาะสำหรับการดำเนินธุรกิจระยะยาว

อนาคตของเรา

   ในอนาคตนั้นไม่มีข้อจำกัดของแนวความคิดทางด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์, ซึ่งบริษัทของเราเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วภายในอนาคตเสมอ ถึงแม้ว่าโลกของเราจะเล็กลงเนื่องจากโลกาภิวัฒน์ ซึ่งทำให้การแข่งขันสูงขึ้นแต่ WT96 ของเรามีการวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อการเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จในอนาคต เช่น การพัฒนาระบบงานด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 และการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานในระดับสากลยอมรับอย่างต่อเนื่อง

ความมุ่งมั่นของเรา

   ด้วยแรงบันดาลใจและการสนับสนุนจากความสำเร็จที่ผ่านมา เรามองไปไกลมากกว่าขอบเขตของวันนี้ และเรามั่นใจว่าเรามีทรัพยากรที่ดี, ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค และความคิดทีก้าวหน้าที่จะสามารถเผชิญปัญหาและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy