ชุดเกียร์ตัวเดิน

   ชุดเกียร์ตัวเดินประกอบเสร็จ แยกเป็นชุดซ้าย-ขวา ผลิตโดยประเทศเกาหลี

    - หน้าแปลนแบบไดกิ้น และ หน้าแปลนแบบโคมัตสุ

    - แบบ 3 เพลา และ แบบ 4 เพลา 

    - 11HT, 12HT 

    - อัตราทดของชุดเกียร์ 17.3:1,18.9:1 และ 20.7:1


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.