Doosan รองรับน้ำมัน B20 และ ดีเซล (B10)

 ประหยัดต้นทุนค่าน้ำมัน เฉลี่ยลิตรละ 3.25 บาท  เพื่อผลกำไรที่มากขึ้น

 


 สัมภาษณ์พิเศษ "คุณวีรชัย อัศรานุรักษ์" มั่นใจ "ดูซาน" งานบริการอันดับ 1 


 

 

 เปิดใจ "ช่างม่อน" ทำไมมีรถดูซานถึง 30 คัน
 


 

 รถดูซานใช้น้ำมัน B20 ประหยัดเงินเป็นล้าน