ตอบโจทย์ทุกความคุ้มค่า ขอแค่คุณกล้าที่จะใช้ดูซานฟังคำยืนยัน พร้อมเหตุผลจากผู้ใช้งานจริงว่าทำไมเครื่องจักรกลหนัก Doosan ถึงตอบโจทย์การทำงานภายในโกดังน้ำตาลแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี คลิ๊กรับชมวีดีโอกันได้เลยค่ะ😄😁

 

Link : https://www.facebook.com/Worldtractor1996/posts/2784450674905474

 

 

การบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างเหมาะสม

ทุกวันก่อนการใช้งาน

  • ช่วยยืดอายุการใช้งาน
  • ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง
  • ช่วยให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   เลอกใชเชอเพลง

 
1.) ใช้เชื้อเพลิงที่ดี และได้มาตรฐานไม่ใช้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ำ
เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ำ อาจมีสารปนเปื้อนหรือความชื้นอยู่ในเชื้อ
เพลิงมากเกินไปซึ่งการใช้เชื้อเพลิงคุณภาพต่ำนั้นอาจส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อเครื่องยนต์หลักได้  ปล่อยน้ำในกรองน้ำมันโซล่า
ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน กรองน้ำมันโซล่า ของ Doosan นั้น มีถึง 3 ลูก
ตัวแรกเป็นกรองสกีน และดักน้ำในตัวเดียวกัน ซึ่งออกแบบให้เป็น
กรองแก้วใส ง่ายต่อการสังเกตุหากวงแหวนสีแดงลอยสูงขึ้น หมายถึง
มีน้ำในกรองมาก ต้องปล่อยน้ำในกรองออกไป และหากมีน้ำหรือ
สิ่งสกปรกหลุดรอดจากกรองตัวแรก ก็ยังมีกรองอีก 2 ลูก กรองต่อ
ก่อนที่จะปล่อยน้ำมันโซล่าเข้าปั๊มเชื้อเพลิงอีกที 
 
 ตรวจสอบเตมจาระบ
 
2.) ตรวจสอบ และเติมจาระบีอย่างสม่ำเสมอ 
ควรตรวจสอบและเติมจาระบี อย่างสม่ำเสมอ 
  •  ช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ชำรุด
  •  ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพไวกว่าปกติ
ดังนั้นก่อนที่จะมีการใช้งานควรตรวจสอบและเติมจาระบีให้เรียบร้อย 
 
ตรวจนำมนเครอง
 
3.) ตรวจสอบเปลี่ยนน้ำมัน และไส้กรองต่างๆเป็นระยะๆ 
หมั่นตรวจสอบน้ำมันและไส้กรองเป็นระยะๆ 
จะช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของ ปั๊มไฮดรอลิก เครื่องยนต์ มอเตอร์ต่าง ๆ 
Doosan มีชั่วโมง PM ซึ่งครอบคลุมน้ำมันเครื่อง ไฮดรอลิก กรองต่างๆ
และได้รับการดูแลโดยช่างผู้ชำนาญการ จาก Doosan ถึง 4,000 ชั่วโมง
ตามรอบที่กำหนด 
  •  ช่วยให้การใช้งานรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  •  ช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น 
ควรเลือกใช้กรองของแท้ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน ซึ่งเหมาะกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของตัวรถ 
 
ทำความสะอาดระบบความรอน
 
4.) ทำความสะอาด ระบบระบายความร้อนให้สะอาดอยู่เสมอ
หากมีสิ่งแปลกปลอม ติดอยู่ภายในระบบระบายความร้อน อาจมีผลทำให้พัดลมระบาย
ความร้อน ต้องทำงานหนักขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นลดลง และยังทำ
ให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอีกด้วย คุณต้องหมั่นตรวจเช็คว่ามีสิ่งแปลกปลอมหลุดรอด หรือ
ติดอยู่กับแผงระบายความร้อนหรือไม่ หากพบให้คุณทำการ.. 
  • กำจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้น
  • ทำความสะอาดแผงระบายความร้อน 
  • ตรวจเช็คความสะอาดอีกครั้ง 
เพื่อความปลอดภัยต่อเครื่องจักรของคุณคุณสามารถทำให้สภาพของเครื่องจักรของคุณ
อยู่ในสถานะที่ดีที่สุดได้ เพียงนำเทคนิคการบำรุงรักษาจาก Doosan เหล่านี้ มาปรับใช้
จะช่วยทำให้อายุการใช้งาน และประสิทธิภาพของเครื่องจักรของคุณ เพิ่มมากขึ้น