แผนกถอดและประกอบชิ้นส่วน

        ประสบการณ์มากกว่า 30  ปี ที่เราได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า
        ในเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องเพราะเรามีทีมฝ่ายเทคนิคที่มีทักษะ

        ความสามารถและมีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดี สำหรับการประกอบและถอดประกอบสำหรับทุกรุ่นและทุกยี่ห้อ
        ด้วยเครื่องถอดประกอบที่ได้มาตรฐานนำเข้าจากต่างประเทศ